Ιστορία

1977

Ίδρυση εταιρείας

1982

Tρειλερ γαλβανισμένο εν θερμώ. Ανεξάρτητη ανάρτηση με ελικοειδή ελατήρια

1989

Εφαρμογή άξονα με ράβδους στρέψης

1992

’’ Ανεξάρτητο Σύστημα Ανάρτησης με ρυθμιζόμενη κλίση των γωνιών καμπέρ και καστέρ εφαορμοσμένο σε ρυμουλκούμενα οχήματα’ ’ ΔΊΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΣΤΕΧΝΙΑΣ από ΟΒΙ

1997

Εφαρμογή υδραυλικού συστήματος πέδησης σχεδιασμένο εξ αρχής από την ELXIS

2008

Κατασκευή ενισχυμένης ανάρτησης

2009

Στεγανοποίηση Συστήματος Πέδησης

2019

Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου για τις κατηγορίες Ο1 και Ο2 βάσει της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. /