Πιστοποιήσεις

Τα Elxis κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες Κατασκευής Ρυμουλκουμένων Οχημάτων και έχουν λάβει Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου με Αριθμό Έγκρισης e23*2007/46*0010*00 και e23*2007/46*0013*00